Almtorp

Almtorp
Nuv.äg.inköpt Almtorp 1945,
senare inköpte han Lillmyra och dess två gårdar utgör nu en brukningsdel.
( Utdrag ur Sveriges Städer och Samhällen Landskap )