Skricksta Lillstugan 1

Skricksta Lillstugan 1
Bostad för lärare & vaktmästare.
2019 privat ägare. Fastighetsbeteckning Skricksta 1:38