Gillberga församling

Gillberga församling
Bild & text från Gods & gårdar 1938