Magla 1.1 1938

Magla 1.1 1938
Magla 1.1 1938
Arial: Total 24,4 har, därav 10 åker, 14,4 skog o hagm  Tax-v. 10.800.
Äg: Per Henrik Larsson f. 27/3 1869. Son till Johan Larsson. o.h.h. Hedvig von Schantz. Gift med Karolina Wilhelmina Andersson f. 9/6 1866. Barn: John f. 11/11 1896. Arr: John Larsson  son till äg. Gift med Edit Kristina  Larsson f. 10/9 1899. Barn Märta f. 20