Magla 2.1 1938

Magla 2.1 1938
Magla 2.1 1938
Areal:Total: 17 har. därav 10 åker. 7 skog o hagm.  Tax-v. 10.000.
Äg: Syskonen Lars Gustav o Anna Matilda Andersson Lars Gustaf f. 22/2 1872. Anna Matilda f. 3/2 1878. Barn till Anders Persson o.h.h. Anna Larsdotter.(utdrag ur Gods o Gårdar 1938 )