Vallby 1 1938

Vallby 1 1938
Vallby 1:3 1938
Areal: Total 36,5 har, därav 18 åker, 18,5 skog Tax.-v. 19.600.
Äg: Karl Gustav Gustavsson.
Arr: Elis Karl Gustavsson f. 18/9 1888. Son till Karl Gustav Gustavsson o.h.h. Amanda f. Andersson. Gift 20 med Anna Eugenia Persson f. 13/2 1892.
Utdrag ur Gods o Gårdar 1938.
Tid för bildens tillkomst

Årtal: 1938