Lövön 20190428 källaren

Lövön 20190428 källaren
Stor före detta källare. Öster om huset