Lövön 20190428 skorsten

Lövön 20190428 skorsten
Samma vy som kortet från 1936. Huset borta men underdel på skorsten kvar