Lövön

Lövön
Alva och Helga Bodin, döttrar till gårdssnickaren vid Biby. Fru Bodin åkte med båten, vilken trafikerade Örebro - Skogstorp, från Lövön till Skogstorp vidare med tåg till Eskilstuna för att sälja ägg och frukt mm på torget.