Björstorp grav bild 1

Björstorp grav bild 1
Björstorp grav bild 1
Gravplats på gamla kyrkogården. Sista raden från kyrkan. I gång mot skogen.
På sockeln har järnkorset stått men som rostats av. Korset står på graven vid sidan om.