Björstorp grav bild 3

Björstorp grav bild 3
Text på korsets framsida: Hemmansbrukaren Petter Pehrsson Björstorp Född 14 sept. 1798 Död 23 feb. 1869 Sv. PsB No 461
Text på korsets baksidan: Genom rättskaffens vandel förvärfvade han sig sina medmenniskors aktning och förtroende.