Björstorp grav bild 3

Björstorp grav bild 3
Text på korsets framsida: Hemmansbrukaren Petter Pehrsson Björstorp Född 14 sept. 1798 Död 23 feb. 1869 Sv. PsB No 461
Text på korsets baksidan: Genom rättskaffens vandel förvärfvade han sig sina medmenniskors aktning och förtroende.

Förening:

Gillberga-Lista Hembygdsförening

Skapad av: Gillberga-Lista Hembygdsförening (2018-05-01 11:39:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gillberga-Lista Hembygdsförening (2018-10-29 15:55:39) Kontakta föreningen