Gustavsson 7

Gustavsson 7
C:a 1920. Vy mot kyrkan. Byggställning på kyrktornet. T.v. harvar med oxar. I mitten parhästar med vagn och en grävande man. T.h. Parhästar och en lös fölunge. Är ränderna i högra gärdet täckdikning? eller någon markering?