Gustavsson 6

Gustavsson 6
C:a 1920. Baksidan. Folk på stegen. Stegen står mot taket ej mot trädet. Stegen av trä torde varit tung. Kyrkan i bakgrund. Lägg märke till de många nya fruktträd som planterats.