Gustavsson 2

Gustavsson 2
1914. Trösklaget.Rora nr 7 f.v.
Se texten på kortet: Efter åtta dagars trösk vid Gillberga by.