Biby isblock

Biby isblock
Lastning av isblock.
T.v. Erik Lövstav t.h. ?