Biby vedkörning

Biby vedkörning
Vedkörning från Järshammar i Öja över Hjälmarens is till Biby