Biby 1938 3

Biby 1938 3
Text från Gods & Gårdar 1938