Frönäs

Frönäs
Karl Erik Karlsson o.h.h. Hedvig Sofia Larsson Barn Björn Gerhard f. -42
( utdrag ur Sveriges Städer och Samhällen Landskap )