Hembygdsgården


Gideå Hembygdsförening

Gideå Hembygdsförening bildades 1942.

Alla hus hembygdsgården på Gideåvallen är ditflyttade. Mangårdsbyggnaden är en sexknutsbyggnad från 1868 från Västergissjö. Härbret från början av 1800-talet kommer från samma by. Bastun kommer från Sörgissjö. Ladan är från mitten av 1800-talet. Ett gårdsmuseum med alla inventarier kommer från Långnoret. Kyrkstallarna från omkring 1885 kallades Byviksbodarna. De är uppförda i två våningar med stallkammare en trappa upp. En tidstrogen örtagård anlades 1979.

På Svedjes fäbodvall äger föreningen två stugor på ursprunglig plats. De är alltid öppna.

Föreningen har utgivit en lång rad häften om olika byar.

 

Hembygdsföreningen

Historia
Hembygdsföreningen bildades på initiativ av prosten Georg Bergfors, som var verksam i Gideå mellan 1921-1941. På en av de sista dagarna, som prosten tjänstgjorde hölls ett sammanträde och en interimstyrelse valdes. Detta var den 27 augusti 1941. Bergfors hade aktivt samlat in föremål och gjort uppteckningar om seder och bruk under sin Gideåtid. En riktig styrelse bildades och stadgar antogs den 26 juli 1942. Under femtiotalet hände mycket i föreningens historia. Man flyttade en gård från Västergissjö och invigde den som hembygdsgård 1955. Sedan tillkom gårdsmuseum, härbre, kornbastu och ett kyrkstall. Alla hus är ditflyttade till hembygdsområdet, som tidigare kallades för Hästhägna och var kyrkans mark. Bland samlingarna finns ett medicinskåp från 1700- talet, ett ovanligt hörnskåp och flera psalmodikon. En textilsamling med tidstypiska kläder och en örtagård är 70-talets bidrag till hembygdsområdet.

Hembygdsboken
Gideå var den första av Örnsköldsviks socknar, som fick en egen sockenbeskrivning. Många års forskarmöda resulterade år 1954 i Gideå Hembygdsbok del 1, huvudsakligen författad av Manfred Berglund. Någon del 2 har aldrig kommit utan fortsättningen blev ett häfte från varje by. Hittills har 13 häften kommit ut och föreningen arbetar hela tiden vidare med dokumentationen. Gideå har också en egen bygdedräkt. Gideå kommun fick ett eget vapen 1965. Se också karta över byarna i Gideå!

Hembygdsgården
Hembygdsgården ligger vid kyrkan efter vägen mot Trehörningsjö. Den är öppen med servering under juli t o m första söndagen i augusti. På andra tider efter överenskommelse.

Gårdsmuseum

Gårdsmuseet var ursprungligen ett härbre som stod i Långnoret, Björna, släkten Lundkvists ursprungsby. Gården flyttades till Svedje år 1958. Vid ägaren Ragnar Lundkvists död skänktes det med 300 inventarier till föreningen. Gårdsmuseet invigdes vid sommarfesten den 18 augusti 1968.

Gårdsmuseet tecknat av konstnären Gunnar Erkner.

 

Härbret

Härbret beräknas vara från 1800-talets början och har stått i Västergissjö by. Det har flyttas inom byn i samband med laga skifte. Ägaren Carl Edblom skänkte härbret och det flyttades till hembygdsområdet år 1956.

Ett härbre användes till att förvara säd, bröd, kött och andra livsmedel.

 

Härbret tecknat av konstnären Gunnar Erkner.

Kornbastun

Bastun har ursprungligen stått på Fridolf Johanssons gård i Sörgissjö by. Bastun invigdes på sin nya plats den 10 augusti 1958. Själva ugnen flyttades från en s.k. prästbastu som låg på hembygdsområdet tidigare. Det var prosten Björkqvist och hans granne som hade gemensam bastu, men den var i så dåligt skick så den gick inte att rädda.

Kornbastun tecknad av konstnären Gunnar Erkner.

 

Kyrkstallet

Stallet har burit namnet Byviksstallet och uppfördes vid kyrkan ca 1885. Det blev flyttat till hembygdsområdet när kyrkogården skulle utvidgas och det invigdes den 18 augusti år 1968. Stallet betraktas som unikt i Norrland eftersom det har byggts i två våningar. På nedre botten är plats för sex hästar. Uppe finns en kammare, där familjerna kunde övernatta.

Kyrkstallet tecknat av konstnären Gunnar Erkner.

Förening:

Gideå Hembygdsförening

Skapad av: (2016-04-05 19:44:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gideå Hembygdsförening (2019-03-10 17:08:36) Kontakta föreningen