Getinge Tegelbruk

När Getinge Tegelbruk startades 1894 var det ortens första industri. En industri som kraftigt kom att bidraga till sam-hällets utveckling, eftersom det under drygt 70 år kom att ge många människor i bygden sysselsättning.

Initiativtagare till företaget var Olander Larsson, som tidigare var köpman på orten. Med sig vid starten hade han lantbrukaren Gustaf Adolf Larsson i Hörsås och Fredrik Willhelm Rönne på Nygård.

 

läs mer i boken Getinge-Rävinge vår hembygd.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-04-28 17:02:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-08 15:06:04) Kontakta föreningen