Brogatan 5-7,

Vid ett sammanträde på Getinge Hotell den 11 maj 1939 beslöts att bilda en förening för maskintvätt. Vid mötet, som leddes av baron Gustaf Hermelin, Fröllinge, redogjorde disponent Carl Steen för maskintvättens fördelar. Anders Månsson, Prästgården, redovisade resultatet från den försöksteckning av aktier som slutförts. Av beräknade 100 hushåll hade endast 40 anmält sitt intresse. Det meddelades att en maskinutrustning beräknades kosta 9000 kronor och att lokal kunde hyras i en byggnad, som mejeriföreningen avsåg att uppföra. Föreningen skulle också leverera ånga och varmvatten.

Läs mer i boken Getinge-Rävinge vår hembygd.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-04-13 21:04:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-19 10:23:07) Kontakta föreningen