Stationsgatan 10

Tidigare ägdes fastigheten av Gustaf Larsson och huset kallades populärt för Gustaf Larssons
Ägare:
2012-0000 Lars Erik Segerdahl/B Anna Stina Klingborg Segerdahl. Arv. tax 3340 tkr


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2021-11-16 23:16:42) Kontakta föreningen