Stationsgatan 10

Tidigare ägdes fastigheten av Gustaf Larsson och huset kallades populärt för Gustaf Larssons
Ägare:
2012-0000 Lars Erik Segerdahl/B Anna Stina Klingborg Segerdahl. Arv. tax 3340 tkr


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-23 17:28:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-22 11:15:29) Kontakta föreningen