Kråkerörsvägen 7

Noaks Ark, ett föräldrakooperativ som startade 1989 och som då vände sig till barn mellan ett och tio år. Numera inriktas verksamheten på förskolebarn upp till sju år. Daghemmet drivs med viss arbetsinsats av föräldrar och kan på så vis ha en lägre avgift.  (1998)


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-04-23 16:45:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-12 09:56:40) Kontakta föreningen