Brogatan 24

"Smidesverksamheten har anor långt tillbaka i tiden. Därför var det inte särskilt konstigt att det redan i slutet av 1800-talet fanns en smed i Getinge. Vem som drev den har dock inte gått att utröna.
En välkänd smed i Getinge och bygden däromkring var Edvin Bengtsson. Han var född i Slättåkra och gjorde sina första lärospån hos smedmästare Johan Andersson i Kvibille. Några år senare fick Edvin anställning hos sin svåger, smeden Elof Bengtsson, som hade smedja utmed gamla Göteborgsvägen i Getinge. (Den smedjan övertogs senare av smeden Alfred Svensson=
Omkring 1910 blev Edvin Bengtsson egen företagare. Han övertog då en smedja i Allberg, Årstad - en verksamhet som han drev fram till 1917. Edvin blev mer eller mindre tvingad att lämna smedjan, eftersom bönderna krävde att han skulle sälja den till dem. Om inte, hotade de med att bygga en ny smedja i närheten.
Edvin Bengtsson sålde smedjan till bönderna och flyttade till Getinge, där han fått anställning på Getingeverken. Det enformiga arbetet trivdes han dock inte med, utan 1919 byggde Edvin därför den välbekanta smedjan vid bron över Suseån i Getinge. Rörelsen drev han fram till 1952, då han överlät den till sonen Ivar, som arbetat där alltsedan han slutat skolan. Edvin Bengtsson avled 1975 och var då 86 år gammal.
När Ivar Bengtsson kom till yrket som 14-åring, var det mest fråga om "bonnasmide", reparationer av jordbruksredskap, omläggning av järnringar på vagnshjul och att sko hästar, hörde till de dagliga sysslorna. När hästen successivt fick en allt mindre betydelse i jordbruksdriften förändrades också arbetsuppgifterna i smedjan. Efterfrågan på byggnadssmide ökade i takt med att nya industrier startades, samtidigt som behov fanns i samband med att nya bostäder byggdes.
Arbetsuppgifter saknades således inte, och Ivar fortsatte att arbeta även efter pensioneringen. Smedyrket fick dock inte någon ny arvtagare i släkten. Ivars söner föredrog andra yrken."

Smedyrket fortsatte genom att Ingvar Nilsson köpte fastigheten och öppnade Ingvars Svets & Smide.

Författare

[email protected] (2021-05-14 09:09:28)


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Gunvor Holmgren (2014-06-21 22:15:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2021-05-14 09:09:28) Kontakta föreningen