Vårdcentral Doktorsgatan 4

Under 1980 byggdes den tidigare vårdcentralen i Getinge om från en- till tvåläkarstation. Äldsta delen av fastigheten, där vårdcentralen är belägen, är uppförd 1948.

Fastigheten förvärvades 1983 av landstinget. År 1986 började landstinget i samverkan med Halmstads kommun planera en ny vårdcentral med avsikt att samordna denna med ett servicehus. Målet var att sammanföra kommunens servicehus med landstingets dagsjukvård, distriktsarbetsterapi och sjukgymnastik. Man beslöt då att den befintliga vårdcentralen skulle bibehållas men byggas om och till. Driftsstarten ägde rum 1991.

Samma år avslutades en större om- och tillbyggnad av vårdcentralen som då även kom att inrymma ortens första apotek samt större utrymmen för distriktssköterskevården.

1992 öppnades en sjukgymnastik- och arbetsterapiavdelning i servicehuset Begonian.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-21 22:00:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-25 19:11:47) Kontakta föreningen