Ängsvägen 4

Ägare:

0000-0000 Lars Erik Rabe

0000-1986 Lars-Göran Jansson

1986-2008 Gunvor Holmgren

2008-2017 Gert-Erik o Mary Jansson (Gert Eriks moder Elsa hyresgäst) Köpeskilling 725 tkr

2017-0000 Maine Karlsson Köpeskilling 1.075 tkr. tax 542 tkr


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2017-02-09 11:38:30) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2018-11-27 11:39:53) Kontakta föreningen