Stationsgatan 7

Fastigheten Brogård 1:8 ingår numera i Brogård 1:132

Kallades i folkmun Oppepå


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-11-02 18:58:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2018-11-29 22:13:08) Kontakta föreningen