Stationsgatan 4, Medborgarhuset

Medborgarhuset byggdes 1947/1948. De verksamheter som inrymdes där var Posten, Göteborgs Bank, Folktandvården och Kommunalkontoret. På tredje våning fanns 2 st lägenheter och i källarvåningen Bibliotek. I vinkelbyggnaden mot Brogård fanns sammanträdeslokal för kommunfullmäktige, biografsalong/teatersalong (loger under scenen)  samt samlingslokalerna Lilla salen och Spegelsalen.

När Medborgarhuset stod klart 1948 kunde Getingeborna skryta med att ha en av länets bästa teater- och biograflokaler. Resande teatersällskap kom då och gav såväl revy- som teater och operettföreställningar. Vid sådana tillfällen arrenge-rades bussturer från Halmstad och Falkenberg. Ingen av städerna hade någon lokal av samma klass som den i Getinge. Kanske var de professionella föreställningarna i Medborgarhuset anledningen till att det inte blev fler lokalrevyer, efter-som amatörerna på orten fruktade konkurrensen.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-02-12 17:22:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-20 21:29:56) Kontakta föreningen