Getinge Hembygdsgård

Getinge Hembygdsförening bildades hösten 1973. Initiativtagare var Eva Johansson som
motionerade till kommunfullmäktige i dåvarande Getinge kommun om att Brogård skulle bevaras som hembygdsgård. Motionen beviljades och vid ett möte den 18 september med åttiotal hembygdsintresserade beslöts enhälligt att bilda en hembygdsförening och en interimsstyrelse valdes. Styrelsen fick i uppdrag att inleda förhandlingar med Halmstads kommun (som Getinge införlivades med den 1 januari 1974) om att förvärva Brogård och året efter blev det klart att föreningen fick disponera mangårdsbyggnaden. Den officiella invigningen hölls midsommardagen 1975. Alltsedan den dagen firar vi därför midsommar i Getinge på midsommardagen och inte på midsommarafton.
Flera av föreningen arrangemang har varit med från starten som att sjunga  in våren på Valborgsafton, gökotta på Kristi Himmelsfärdsdag och Grötagille fjärdedag jul.
Medlemsutvecklingen har hela tiden varit väldigt positiv och år 2009 sprängdes 600-talsvallen vilket motsvarar att var fjärde invånare i Getinge/Rävinge församling. Det gör oss till en av dom största landsbygdsföreningarna i Halland.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-21 21:55:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-12 11:32:33) Kontakta föreningen