Gubben och Käringen

"De talrika flyttblock som isen (landisen) burit på sin starka rygg och sedan kvarlämnat, äro förut omtalade. De mest bekanta äro Gubben och Käringen som ligga på västsidan av Getinge berg." Från boken GETINGE I FORNTID OCH NUTID av August Carling.Stenblocken har under lång tid varit ett utflyktsmål. Numera (år 2012) har skogen slutit sig kring stenarna och är svåra att hitta.

Ur Hallands historia och beskrivning:
Gubben, ett sällsamt stenblock liggande på Getinge berg och Windeisås öster från Prästgården. Detta stenblock har en tjocklek av 23 V, aln och vilar endast på tvenne punkter. Man visar Gubben med åtföljande tradition, att han blivit nedvältrad en folksamling ifrån Lassared? som gått hit upp med avsikt att på detta sätt för eftervärlden bevisa sin förvånande styrka.

Historia berättat av Tore Severinsson 18 mars 2018:
Det var två jättar, en gubbe och en käring, som inte kunde förlika sej med att kyrkklockorna ringde. För att tysta klockorna tog de varsitt stenblock och kastade mot kyrkan. Stenarna nådde inte ända fram utan hamnade på Getingeberg eller Windelåsen som den hette förr. Gubben som hade den största stenen kunde inte kasta lika långt som Käringen som hade en lättare sten. Därför hamnade Käringens sten närmre kyrkan än Gubbens sten.
Stenarna ligger där än idag som ett kärt besöksmål för alla som vandrar i Prästgårdsberget, som vi säger idag


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-22 11:11:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-03-06 20:12:27) Kontakta föreningen