Fröllinge

 Slottet är byggt av gråsten, något förändrat i slutet av 1800-talet och på 1960-talet. Fröllinge är omnämnt 1439 då det köptes av Åke Axelsson (Thott). Själva huvudgården eller säteriet bildades genom sammanslagning av hemmanet Fröllinge och Dahl och skall ha fått säterifrihet 1623, då den ägdes av Holger Rosencrantz. Stadsmajoren i Malmö, Christian Didrik von Conowen köpte Fröllinge 1729. Han ägde även Vegeholms slott och Kulla Gunnarstorps slott i Skåne. Sedan dess har hans ättlingar varit ägare till slottet. Johan Magnus Reinhold Brummer gjorde stora förbättringar av slottet i slutet av 1800-talet.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-22 11:10:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2015-10-05 11:38:55) Kontakta föreningen