Johan Vilhelm Swensson 6-1618

Johan Vilhelm Swensson 6-1618
Prästen fick sin grav i kyrkogårdsmuren. Artikel Hallandsposten 2007-04-12

Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-12-12 12:58:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2017-09-26 09:48:13) Kontakta föreningen