Maderna

Maderna låg utmed väg 674. Numera inga synliga lämningar - åkermark.

Bostadshus och ekonomibyggnad. En bäck rann förbi trädgården med äppel- och päronträd. Bostadshuset övertogs av målare Sigurd Larsson och flyttades till Ugglarp som sommarbostad. Huset i Ugglarp finns ej heller kvar.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-19 23:37:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2022-01-24 23:12:41) Kontakta föreningen