Lerhålan

Här tog man lera till Tegelbruket. Allt var handarbete och många spadtag är tagna där när man grävde fram leran. Grävmaskinen kom inte förrän vid krigstiden. Vattnet i hålan hölls undan med elektrisk pump. Bäcken gick vid sidan om.

Under arbetslösheten på 1930-talet var det nödhjälpsarbete i statens regi. Räls lades mellan Tegelbruket och Lerhålan. Vagnarna fördes för hand till bruket.

Det roligaste Torsten Klarén och hans vänner hade var att ta bort käpparna som bromsade hjulen på vagnarna. De fick full fart nerför backen och välte ner i hålan. Arbetarna hade jobb en hel dag för att få upp vagnarna och fick passa sig noga så att de inte blev upptäckta.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2017-02-27 16:37:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2018-12-04 20:06:20) Kontakta föreningen