Öringevägen 7

Ägare

0000-0000 Svante och Annie Svensson

0000-2016 Tomas Malcanek/Malin Carina Malcanek

2016-0000 Jimmy John-Erik Lehoczky/Åsa Pernilla Dahlqvist - Köpeskilling 1.400.000 kr. Tax 620.000 kr


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-04-19 13:57:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2018-11-27 10:53:16) Kontakta föreningen