Västergatan 15

Ägare:
0000-2012 Elis Olestål
2012-0000 Lennart Andreas Löwentun, köpeskilling 900 tkr, tax 787


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-21 16:01:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-02-21 16:01:57) Kontakta föreningen