Ekebergsvägen 73

Ägare:
0000-2018 Sara/Tuomas Ahmed Loippo
2018-0000 Julia Linda Maria/Olof Andreas Kristian Söderström. Köpeskilling 2410 tkr tax 1062 tkr


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2016-02-10 14:24:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2019-04-14 19:17:30) Kontakta föreningen