Lyckan

Uppnora gamla byplats utgörs nu av gårdarna Lyckan, Knutsgård och Blommegård belägna invid den gamla byvägen, ställvis kantad av höga stengärdesgårdar och trädridåer.

Ägarlängd för gården Lyckan/Uppnora:

Gården tillhörde Fröllinge  och Majorskan Wälborna fru Anna Maria von Conow sålde LYCKAN (MÅNS OLSGÅRD) till drängen Ärlige och beskjedelige Nils Assmundsson för 500 Riksdaler Silvermynt.

ANNA MARIA VON CONOW

1773  NILS ASSMUNDSSON/THALA BÖRJESDOTTER

1808 ANDERS NILSSON/ELNA ERICSDOTTER

1862 PETTER ANDERSSON/SEVERINA HANSDOTTER

1906 CHRISTIAN ANDERSSON

1911 BIRGER ANDERSSON/GERDA ANDERSSON

1924 AUGUST CARLSSON/BERNHARDINA CARLSSON F JOHANNESDOTTER

1928 BERNHARDINA CARLSSON

1934 GUNNAR CARLSSON/SVEA CARLSSON F SVENSSON

1989 SYSKONEN GUNNARSSON - INGRID RINGSTRÖM, GUNVOR HOLMGREN, MARGARETA GUNNARSSON

1992 MIKAEL HOLMGREN

Nils Assmundssons fader Assmund Nilsson  bodde och förmodligen skötte gården innan sonen Nils köpte gården av Fröllinge

 

Bostadshuset på Lyckan är förmodligen det äldsta bostadshuset i församlingen. Det är byggt 1812, troligen av Anders Nilsson. Magasin byggt 1840.  Undantaget och ladugården byggt 1842. Loge och lada byggt 1896. På 1950-talet byggdes ny loge och magasin. 2007 revs undantag och ladugård samt ny verkstadslokal uppfördes.

 

Författare

[email protected] (2021-02-24 22:03:59)


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-22 10:49:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2021-02-24 22:03:59) Kontakta föreningen