Uppnora

Ett område i socknens norra del. Området utgörs av Uppnora gamla byläge

idag bestående av bebyggelse på bla gårdarna Blommegård, Knutsgård och Lyckan samt omgivande kulturlandskap i form av byväg, åkertegar, hägnader, fägata etc. Söder området ligger några av de utflyttade gårdarna , Karnegård och Lilla Börsingagård, samt ett par fd torp under Mostorp.


Förening:

Getinge Hembygdsförening

Skapad av: Getinge Hembygdsförening (2014-06-20 10:36:22) Kontakta föreningen
Ändrad av: Getinge Hembygdsförening (2016-01-18 18:55:31) Kontakta föreningen