Publikationer


För 130 år sedan startades den kedja av årsskrifter som publicerats av Gästriklands kulturhistoriska förening, i början kallad Gestriklands fornminnesförening. Mångas forskarflit har möjliggjort skriftserien.

I Gävle 1862 bildades Gestriklands fornminnesförening, den femte i sitt slag i landet. År 1889 startade dåvarande landshövdingen en skriftserie, Meddelanden af Gestriklands Fornminnesförening och medverkade själv i den.

År 1919 hade fornminnesföreningens intresseområde vidgats och namnet ändrats till Gestriklands kulturhistoriska förening. Nya stadgar följande år gav fornminnena mindre utrymme och betonade kulturhistorisk forskning, kulturminnessvård och kunskapsspridande. 

Ämnesmässigt höll man sig länge rätt mycket till gravrösen, helgonskulpturer, gamla mynt o d, men artiklar om gävlesläkter, regional byggnadskultur, hembygdsvård och annat hade börjat dyka upp. 

År 1930 ändrades titeln till Från Gästrikland. 

Enhetligheten i den långa kedjan har brutits några gånger. Vid några tillfällen har – av ekonomiska eller praktiska skäl – två årgångar slagits ihop. 

Från år 1969 har föreningen dessutom publicerat serien Bidrag till Gästriklands historia. 

Läs mera om Från Gästrikland  och Bidrag till Gästriklands kulturhistoria!

 

 

Förening:

Gästriklands Kulturhistoriska Förening

Skapad av: Gästriklands Kulturhistoriska Förening (2019-03-09 16:07:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gästriklands Kulturhistoriska Förening (2019-03-09 16:08:17) Kontakta föreningen