Skynda att söka vårt utvecklingsbidrag!

Under 2022 kommer Gästriklands kulturhistoriska förening att dela ut ett bidrag som är avsett att stötta och utveckla verksamheten i landskapets hembygdsföreningar och andra föreningar med kulturhistorisk inriktning. Bidraget riktar sig enbart till de föreningar som är anslutna som medlemmar i Gästriklands kulturhistoriska förening. Totalt finns cirka 50.000 kr att fördela.

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2022. Lägsta summa som kan sökas är 5.000 kronor. Styrelsen för Gästriklands kulturhistoriska förening beslutar om fördelningen av bidraget och utdelning av bidraget sker vid föreningens årsmöte i april.

Läs mera: Ansökan om utvecklingsbidrag


Förening:

Gästriklands Kulturhistoriska Förening

Ändrad av: Anna Forsberg (2021-10-17 09:47:27) Kontakta föreningen
Skapad av: Katarina Kallings (2020-12-09 21:38:15) Kontakta föreningen