Boksläpp av årsboken Från Gästrikland 2020

Fredagen den 13 november släpptes föreningens årsbok Från Gästrikland 2020. Boksläppet inleddes med några väl valda ord av vår ordförande, Carl-Magnus Gagge, om årsbokens betydelse för föreningen innan han lämnade ordet till vår flitiga redaktör, Barbro Sollbe, som tillsammans med årets författare än en gång skapat en publikation med viktiga och intressanta texter om personer och händelser i Gästriklands historia. 

Är du medlem har du fått boken som en del av ditt medlemskap.

Är du inte medlem men vill du köpa  årsboken, kontakta oss på gkf1862[at]gmail.com.

Årsboken är fylld med många intressanta artiklar som vi lockar till att veta mera om vårt landskap:

 • Ingrid Iremark, Carolina och Gustav Benedicks, syskon med skilda levnadsbanor - Gysinge, Kanada och Grez-su-Loing
 • Carl-Göran Wallman, Raoul Wallenbergs Gysinge-rötter samt något om familjerna Benedicks, Wising, von Dardel och Lagergren
 • Ulf Sandgren, Ett sekel med Sala-Gysinge-Gävle järnväg
 • Bengt Löf, Transporter med LAxen, Swan, Ida och de andra för bruken i Gysinge och Söderfors
 • Något om livet i ett vallonbruk
 • Per Hilding, Kyrkoherdens hustru startade Hedesunda hembygdsförening
 • Olov Thunman, "En oräknelig hop med Gallejer" när kriget kom till Hamrånge
 • Peter Kristensson, God vän med ryssar, sa bryggaren i Norrköping
 • Lars Torsten Eriksson, Högskolans utveckling - att vända på historiens stenar
 • Jörgen Björk, Ugglebo arbetareförening, i skarven mellan ståndssamhälle och välfärdstat
 • Göran Andersson, Knutkorgar - i Hedesunda som i Ostkarpaterna
 • Svante Jansson, Norrlands-Posten och familjen Serrander
 • Barbro Sollbe, Gävles gamla adresskalendrar, exemplen Spinnhusgränd och Möller
 • Barbro Sollbe, Löparstjärnan från Spinnhusgränd
 • Gustaf Trotzig, Rettigska huset i Villastan i Stockholm, ingen vanlig villa
 • Barbro Sollbe, Fint som snus - bakgrunden i korthet

 

 


Editerad av: Anna Forsberg (2020-12-09 21:35:22)