Boken Dräkternas Hälsingland

Dräkternas Hälsingland mode - tradition - tolkningar av Håkan Liby. Boken släpptes den 26 maj 2018 och utgivare är Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund.

Dräkternas Hälsingland öppnar dörren till en värld fylld av kulturhistoria, kläder, mode, traditioner, seder och bruk. Även om Hälsinglands dräktkultur till viss del är välkänd, tar författaren här ett helhetsgrepp och belyser för första gången den folkliga dräkten i hela landskapet och visar att kläder dräkten är väsentligt del av såväl det materiella som det immateriella kulturarvet.

Det stora bevarade dräktmateiralet presenteras i ett omfattande kapitel, upplagt efter plaggtyper i mans- och kvinnodräkten. Modestilarnas sammansmältning och hur man kan avläsa dem dräkthistoriskt är ett annat tema. Linneplaggen i linlandet och barnens kläder uppmärksammas  i särskilda kapitel. Livet, döden, dräkten berättar om dräkternas variation under livsloppet.

I bokens avslutande del beskrivs folkdräktsrörelsen och dräkternas utseende på 2000-talet i 34 socknar - från Alfta till Trönö.

Håkan Liby är etnolog och har ett förflutet som museiman och landsantikvarie.

Boken kostar 395 kr och kan beställas från hembygdsförbundet på [email protected] eller 026-65 56 26. Vill du vara återförsäljare av boken så finns också den möjligheten. Den finns också att köpa hos länets museer och bokhandlare och vissa hembygdsföreningar.

Dräkternas Hälsingland

Förening:

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Skapad av: Elisabeth Eriksson (2018-08-16 09:22:10) Kontakta föreningen
Ändrad av: Elisabeth Eriksson (2020-08-03 12:24:34) Kontakta föreningen