Dräkternas Hälsingland

Boken Dräkternas Hälsingland

Dräkternas Hälsingland mode - tradition - tolkningar av Håkan Liby. Boken släpptes den 26 maj 2018 och utgivare är hembygdsförbundet.

Dräkternas Hälsingland öppnar dörren till en värld fylld av kulturhistoria, kläder, mode, traditioner, seder oc hbruk. Även om Hälsinglands dräktkultur till viss del är välkänd, tar författaren här ett helhetsgrepp och belyser för första gången den folliga dräkten i hela landskapet och visatr att kläder dräkten är väsentligt del av såväl det matriella som det imateriella kulturarvet.

Det stora bevarade dräktmateralet presenteras i ett omfattande kapitel, upplagt efter plaggtyper i mans- och kvinnodräkten. Modestilarnas sammansmältning och hur man kan avläsa dem dräkthistoriskt är ett annat tema. Lineplaggen i linlandet och barnens kläder uppmärksammas  i särskida kapitel. Livet, döden, dräkten berättar om dräkteras variatin under livsloppet.

I bokens avslutande del beskrivs folkdräktsrörelsen och dräkernas utseende på 2000-talet i 34 socknar - från Alfta till Trönö.

Håkan Liby är etnolog och har ett förflutet som museiman och landsantikvarie.

Boken kostar 395 kr och kan beställas från hembygdsförbundet på drä[email protected] eller 026-65 56 26. Vill du vara återförsäljare av boken så finns också den möjligheten. Den finns också att köpa hos länets museer och bokhandlare och vissa hembygdsföreningar.

Dräkternas Hälsingland

Editerad av: Elisabeth Eriksson (2018-11-20 10:55:16)