Kontaktuppgifter till hembygdsföreningarna i Hälsingland


Hälsinglands hembygdskrets

www.hembygd.se/halsinglands

Jan-Eric Berger, ordförande

0270-361 20, 070-321 99 63

[email protected]

 

Alfta sockens hembygdsförening

www.hembygd.se/alfta

[email protected]

Gun-Marie Swessar, ordförande

070-655 26 59

 


Arbrå hembygds- och fornminnesförening

www.hembygd.se/arbra

[email protected]

Linda-Marie Åsberg, ordförande

070-309 13 81

                   
Bergsjö hembygdsförening

www.hembygd.se/bergsjo

Lena Gräntz, ordförande

0652-101 21, 072-219 29 88

[email protected]

 

Bergviks Allting

www.hembygd.se/bergvik

Nils e. Westling, ordförande

0270-42 47 70

[email protected]

 


Bjuråkers hembygdsförening

www.hembygd.se/bjuraker

[email protected]

Petra Gahm, kontaktperson

070-364 64 07

 


Bollnäs sockens hembygdsförening

www.hembygd.se/bollnas

Bertil Hulth, ordförande

0278-187 13

[email protected]

 


Bölans hembygdsförening

www.lindefallet.com

[email protected]

Jan Engström, ordförande

073-824 90 60

 


Delsbo hembygds- och fornminnesförening

www.forngarden.se

[email protected]

Peter Jonaszon, ordförande

0653-773 90, 070-382 35 06

Forngården

0653-104 59

 


DiBiS – Digital bild i Söderhamn ekonomisk förening

www.dibis.se

[email protected]

Thommie Nord, kontaktperson

070-204 96 82

 


Enångers hembygdsförening

www.enanger.se

Mats Åkerlund, ordförande

0650-55 05 55, 0730-57 85 55

[email protected]

 

Ersk-Matsgården

www.nordanstig.se

Barbro Björklund, Nordanstigs kommun

0652-360 00
 


Forsa sockens hembygdsförening

www.forsahembygdsforening.se

[email protected]

Jan-Åke Malmqvist, ordförande

073-390 40 10

 


Fågelsjö gammelgård bortom åa ekonomisk förening

www.fagelsjo.nu

[email protected]

Marit Holmstrand, ordförande

070-566 77 55

 


Fågelsjö hembygdsförening

www.fagelsjo.nu

[email protected]

Gammelgården, 0657-300 30

Jan-Åke Karlsson, kontaktperson

073-803 65 85

 


Färila-Kårböle hembygdsförening

www.farilahembygdsforening.se

[email protected]

Gertrud Berglund, vice ordförande

070-659 08 18

 


Gnarps hembygds- och fornminnesförening

www.nordanstig.org/ghf

[email protected]

Bodil Östman, ordförande

0652-210 37

 


Hanebo hembygdsförening

www.hembygd.se/hanebo

Eva Hildebrand, ordförande

072-562 09 34

[email protected]

 


Harmångers hembygdsförening

Aina Hansson, ordförande

0652-300 23

[email protected]

 


Hassela hembygdsförening

Anders Åhslund, ordförande

0652-400 08

[email protected]

 

 

Holännaortens byalag

www.holanna.se

Margareta Heed, ordförande

070-338 50 40

[email protected]

 


Hudiksvalls stads hembygdsförening

www.hembygd.se/hudiksvall

[email protected]

Mats Gradh, ordförande

0650-109 76

 


Hälsingtuna hembygdsförening

www.hälsingtuna.se

[email protected]

Lilian Holmgren, ordförande

070-386 82 22

 


Högs sockens hembygdsförening

www.hogshbf.se

[email protected]

Anders Martinsson, ordförande

070-631 18 44

 


Idenors hembygdsförening

[email protected]

Carina Larsson. ordförande

070-363 73 63

 


Ilsbo hembygds- och fornminnesförening

www.hembygd.se/ilsbo

Sören Nilsson, ordförande

070-303 92 73

[email protected]

 


Järvsö hembygdsförening

www.hembygd.se/jarvso

[email protected]

Allan Cederberg, ordförande

070-333 73 57

 


Jättendals hembygds- och fornminnesförening

www.hembygd.se/jattendal

[email protected]

Rolf Colling, ordförande

070-326 24 73

 


Lingbo hembygdsförening

www.lingbohembygdsgard.extrasida.se

[email protected]

Håkan Lingblom, ordförande

070-829 46 26

 

 
Ljusdals hembygds- och fornminnesförening

www.ljusdalshembygdsforening.se

Irene Norgren, ordförande

070-274 49 09

[email protected]

 


Ljusneortens museiförening

[email protected]

Lasse Persson, ordförande

0270-686 66

 


Loos hembygdsförening

www.gammeltomten.se

[email protected]

Åsa Westerdahl, ordförande

0705-71 13 20

 


Mo hembygdsförening

www.hembygd.se/mo

Elisabeth Lundwall, ordförande

0270-42 70 79

[email protected]

 


Njutångers sockens hembygdsförening

www.njutangerssocken.se

Kjell Kroon

070-211 17 17

[email protected]

 

 
Norrala hembygdsförening

www.hembygd.se/norrala

[email protected]

Gunilla Häggbom, ordförande

070-580 67 50

 


Norrbo hembygds- och fornminnesförening

www.norrbohembygdsforening.se

Arne Holmberg, ordförande

070-677 10 12

[email protected]

 

 


Ovanåkers hembygdsförening

www.hembygd.se/ovanaker

[email protected]

Elisabeth Eriksson, ordförande

0271-310 41, 216 67

 


Ramsjö hembygdsförening

www.ramsjo.com

[email protected]

Göran Hammarström , ordförande

070-252 66 76

 


Rengsjö hembygdsförening

www.vasterby.com

[email protected]

Ragnar Jonsson, kontaktperson

070-669 16 87

 


Rogsta hembygdsförening

[email protected]

Kerstin Karlsson, ordförande

065056 01 38


SISAM/KULT

http://www.sandarnekult.se/

[email protected]

Bo Thurfjell, ordförande

070-623 79 29

 


Segersta hembygdsförening

www.hembygd.se/segersta

[email protected]

Eva Bryntze, ordförande

070-507 85 15

 


Skogs hembygdsförening

www.hembygd.se/skogs-hembygdsforening

Sven Gunnar Englund, ordförande

070-641 24 62

[email protected] 

                          

 
Söderala hembygdsförening

www.soderalahembygdsforening.se

[email protected]

Ingegerd Hamberg, ordförande

070-251 88 22


Söderhamns kust- och skärgårdsförening

www.skargardsforeningen.se

[email protected]

Lennart Andersson, ordförande

0270-28 55 39

070-816 84 11

 


Föreningen Söderhamns Museum

www.foreningensm.se

Elisabet Breig Åsberg, ordförande

070-327 69 14

[email protected]

 


Trönö hembygdsförening

www.hembygd.se/trono

Birgit Lundgren, ordförande

076-795 54 92

[email protected]

 


Undersviks hembygdsförening

www.undersvikshembygdsforening.se

Katarina Wådell, ordförande

08-85 77 88

[email protected]

 


Voxna hembygdsförening

www.hembygd.se/voxna

Lennart Östningsgård, ordförande

070-657 53 15

[email protected]

 


Ystegårn i Hillsta

www.ystegarnhillsta.se

Carina Rist, kontaktperson

0650-322 23

[email protected]

Förening:

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Ändrad av: Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund (2020-08-05 11:46:27) Kontakta föreningen
Skapad av: Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund (2012-10-08 16:47:06) Kontakta föreningen