Verksamhetsberättelse 2018


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Den 22 april hölls årsmötet, i logen som vanligt. I enlighet med valberedningens förslag valdes Annika Blom till ordförande. Vid det konstituerande mötet valdes Mats Grundin till vice ordförande, Gunilla Persson till kassör och Karin Damm Grundin till sekreterare. Hugo Montgomery och Rolf Lindblom avtackades för långt och troget arbete i föreningen. I pausen mellan årsmötet och kaffet berättade Hugo Montgomery om klockarens roll i samhället i äldre tider.

Söndagen den 25 mars höll föreningen ett extra allmänt stormöte för att diskutera föreningens framtid. Vi kände att vi behövde få till stånd en förändring i arbetssättet som också kan möjliggöra en aktivering från övriga medlemmars håll. Runt 40 personer kom och mötet blev mycket konstruktivt och trevligt. Vi bestämde att inrätta intressegrupper där en ansvarig och sammankallande utses. Resultatet blev 6 arbetsgrupper som ska arbeta med uthyrning, info/marknadsföring, byggnadsvård, trädgård, aktiviteter på bl.a. hembygdsgården samt vandringar och utflykter. Intresset från våra medlemmar har vuxit när de också fått kännedom om hur svårt det har varit att hålla igång all verksamhet på endast ett fåtal styrelsemedlemmar. Senare bildades en grupp för inventarier/samlingar.

Under tidig vår och försommar ställde många frivilliga upp och trädgården har nog inte varit så fin på många år! 

Byggnadsgruppen, med hjälp av lokala hantverkare, har börjat med reparation av gamla bostadshuset och förhoppningen är att vi till midsommar ska kunna öppna det för besökare igen och kanske ha kaffeserveringen där.

Gruppen info/marknadsföring har tagit fram en broschyr samt satt upp informationsskyltar på husen på Ullevi med kort historik och QR-kod med länk till vår hemsida.

Gruppen för inventarier/samlingar har påbörjat sitt jobb med genomgång och dokumentation av samlingarna i gamla bostadshuset.

Vi är så tacksamma för alla som ställt upp i år för vår förening!

Vi har också haft en uthyrningsgrupp under detta år, bestående av Karin Damm Grundin, Annika Blom och vår nyvalda värdinna Sofia. Logen har använts ganska flitigt i år och återkommande allmänna sammankomster är SPFs kafferep och Kyrksöndagen.

Årets midsommarfirande samlade ungefär 600 deltagare. Vädret var fint hela tiden och dansen, både inomhus med Skogsundarna och ute runt stången, drog mycket folk. Glass, godis och kaffeförsäljningen lockade många. Tipspromenaden var som vanligt en uppskattad aktivitet. Till lotteriet blev vi sponsrade med vinster av många lokala företagare. Vi är mycket tacksamma för att det var så många som ställde upp och hjälpte till så att vi ännu ett år kunde genomföra ett så stort firandet!

Bygdevandringarna detta år är beskrivna på annan sida här på hemsidan, länk här,  för att ytterligare belysa vilka intressanta besöksmål vi har i vår bygd. I år var det Vandringsgruppen som samarbetade till det lyckade resultatet.

Kyrksöndagen var i år den 1 juli, kl. 18.00 där kyrkoherde Elisabeth Volden åter höll i gudstjänsten. Efter kaffet kunde deltagarna ta del av Lasse Johanssons pärmar med urklipp och artiklar som han samlat under många år. Allt har lokal förankring och är mycket intressant. Detta material har vi fått ta hand om från Björnlunda Hembygdsförening, vilket vi är så tacksamma för och som vi hoppas många vill ta del av, kanske på bygdekvällar, som vi hoppas kunna ordna 2019. 

Fixardagar hölls den 26 maj, 19 juni samt 21 juni.

Föreningen har representerats av Stig Dillström med medarbetare på Galltorpsmilans dag, Gruvans dag, Öppet hus i Solviks skola och julmarknaden i Blackstas f.d. församlingshem, där krönikor, böcker och filmer sålts.

Ett nytryck av Sive Karlssons bok ”Järnet, folket och bygden” har beställts under året och finns nu till försäljning.

Lucia 2018 blev Johanna Dillström. Luciatåget bestod av Kyrkans Juniorer och Busiga Björnkören. Kyrkan var fullsatt och precis som vanligt samlades ca 70-80 personer till kaffet efteråt. Extra hjälp i år fick vi från Evenemangsgruppen!

Antalet betalande medlemmar var detta år 175 st, 3 ständiga medlemmar och 2 hedersmedlemmar.

Styrelsen för det gångna året har varit: ordförande Annika Blom, vice ordf. Mats Grundin, sekreterare Karin Damm Grundin, kassör Gunilla Persson, övriga ledamöter: Stig Dillström, Margareta Ahlstrand, Kjell Andersson, Ritva Andersson, Lasse Gustavsson och ersättare Rebecka Grundin och Nick Kankaanpää.

Förening:

Gåsinge Dillnäs Hembygdsförening

Skapad av: Gunilla Persson (2019-03-13 18:17:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gunilla Persson (2019-03-30 20:10:19) Kontakta föreningen