Vandringsleder


Bensåsleden & Konnsjöleden

Föreningen rustade 2020 Bensåsleden mellan Garpenberg och Bensåsen, med intilliggande Bensåsgruvan och Erkers-Fars ort (även kallad Morfars ort). På tillbakavägen följer leden en gammal kyrkstig. Leden är totalt ca 19 km. I etapp två rustades även leden från Konnsjön till Erkers-Fars ort. Vi har valt att kalla den delen Konnsjöleden och den är 4 km.

Trollstig för barnen

Efter Konnsjöleden, mellan Kamhavet och Lilla Konnsjön, finns en enklare trollstig på ca 200 meter med busiga stentroll och skyltar med trollkunskap.

Markering, skyltning & underlag

Lederna är markerade med orange färg på träd och stolpar. Dessutom finns skyltar som visar vägen och informationsskyltar. Arbete med att utveckla och förbättra pågår. Lederna går mestadels på stig, men även en del grusväg och inne i byn Garpenberg på asfalt. Delar av sträckan kan periodvis vara lite blöt, så bra skor rekommenderas.

Rastplatser

Rastplatser med bänkar finns exempelvis vid Finnhytte-Dammsjön, Stora Jälken, Bensåsen, Erkers-fars ort, Högtjärn, Stora Gransjön och Kalkbrottet. Vid flera finns även grillplats och vindskydd.

Parkeringar

Parkeringar finns exempelvis i Garpenberg vid Gammelgården eller kyrkan, i Bensåsen, vid Konnsjögården eller vid Krokbäcksvägen.

Karta & gpx-fil

Förutom kartan nedan finns kartan digitalt via appen och webbsidan Naturkartan. Du kan även ladda ner karta och information som pdf här:
Karta Bensåsleden
Karta Konnsjöleden

För dig som vill kunna använda gps finns gpx-fil att ladda ner här:
Bensåsleden gpx.zip
Konnsjöleden gpx.zip

Sevärdheter

Lederna passerar ett flertal lämningar efter skogs- och bergsbruket, som milplatser och gruvor. Bensåsleden går även genom byarna Bensåsen och Högtjärn, som utgör en del av Södra Dalarnas finnbygd, med många torplämningar och spår efter tidigare brukad mark.

Betande djur

I Bensåsen går leden genom hagar där kor kan beta sommartid. Markägaren har gett tillåtelse för vandrare att passera här, men visa hänsyn om djuren är i hagarna. Vill man inte möta djuren på sin vandring finns möjlighet att vandra runt området på en alternativ led. Den alternativa leden utgår i Bensåsen från parkeringsplatsen markerad med P-skylt.

Service i närområdet

I Garpenbergs centrum finns en pizzeria med minilivs och toalett. Boende finns exempelvis på Garpenbergs slott, Klosters herrgård eller genom privata uthyrare i området. Vid hembygdsföreningens milplats finns även en lite finare variant av kolarkoja, som alltid står öppen för den som vill övernatta. Tänk bara på att lämna den i fint skick!

Bidragsgivare vid rustningen
Följande har bidragit med pengar eller material: Hedemora kommunbygderåd, Sveaskog, Boliden, Hummelbo Skogsenergi AB, Lukas Mosmann-Steinbach, Bengt Ruth. Konnsjöleden: Södra Dalarnas Sparbank och Avesta Naturvårdsstiftelse. Dalarnas museum har även gett ett särskilt stimulansbidrag för att stötta initiativet och hjälpa oss att höja kvaliteten ytterligare.

Frågor & synpunkter

Arbetet med vandringslederna samordnas av föreningens vandringsgrupp.
Kontaktperson: Doris Ruth

Image
 
 
 
 
 
Förening:

Garpenbergs Hembygdsförening

Skapad av: Anja Hedqvist (2020-04-29 08:40:20) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anja Hedqvist (2022-09-15 09:59:17) Kontakta föreningen