Vandringsleder


Bensåsleden & Konnsjöleden

Föreningen rustar under 2020 Bensåsleden mellan Garpenberg och Bensåsen, med den intilliggande Bensåsgruvan och Erkers-Fars ort (även kallad Morfars ort). På tillbakavägen följer leden en gammal kyrkstig. Leden är ca 19 km.

I etapp två rustas även leden från Konnsjön till Erkers-Fars ort. Vi har valt att kalla den delen Konnsjöleden och den är 4 km.

Markering, skyltning & underlag

Lederna är markerade med orange färg på träd och stolpar. Dessutom finns skyltar som visar vägen och informationsskyltar. Lederna går mestadels på stig, men även en del grusväg och inne i byn Garpenberg på asfalt.

Rastplatser

Rastplatser finns exempelvis vid Finnhytte-Dammsjön, Stora Jälken, Bensåsen, Erkers-fars ort, Högtjärn och Stora Gransjön. Vid flera av dessa finns även vindskydd.

Parkeringar

Parkeringar finns exempelvis i Garpenberg vid Gammelgården, i Bensåsen, Konnsjön eller vid Krokbäcksvägen.

Karta

Förutom kartan nedan finns kartan digitalt via appen och webbsidan Naturkartan. Du kan även ladda ner karta och information som pdf här:
Karta Bensåsleden
Karta Konnsjöleden

Sponsorer & bidragsgivare

Följande har hittills bidragit med pengar eller material: Hedemora kommunbygderåd, Sveaskog, Boliden, Hummelbo Skogsenergi AB, Lukas Mosmann-Steinbach, Bengt Ruth. Konnsjöleden sponsras av Södra Dalarnas Sparbank och Avesta Naturvårdsstiftelse.

Sevärdheter

Lederna passerar ett flertal lämningar efter skogs- och bergsbruket, som milplatser och gruvor. Bensåsleden går också genom byarna Bensåsen och Högtjärn, som utgör en del av Södra Dalarnas finnbygd, med många torplämningar och spår efter tidigare brukad mark.

Service i närområdet

I Garpenbergs centrum finns en pizzeria med minilivs och toalett. Boende finns exempelvis på Garpenbergs slott, Klosters herrgård eller genom privata uthyrare i området. Vid hembygdsföreningens milplats finns även en lite lyxigare variant av kolarkoja, som alltid står öppen för den som vill övernatta. Tänk bara på att lämna den i fint skick!

Frågor & synpunkter

Arbetet med vandringslederna samordnas av föreningens vandringsgrupp.
Kontaktperson: Doris Ruth

Image
 
 
 
 
 
Editerad av: Anja Hedqvist (2020-11-12 15:57:49)