Byombud


Hembygdsföreningen har tretton byombud, ansvariga för var sina byar i socknen. Från och med vecka 15 kommer ombuden att besöka alla tilltänkta medlemmar, gamla och nya, för att inkassera 2019 års medlemsavgift. De kommer då också att sälja lotter i vårt stora sommarlotteri.  Medlemsavgiften är oförändrad, alltså fortfarande 50 kr per medlem (10 kr för barn under 15 år). Lottpriset är 5 kr per lott. Årets vinstlista är välfylld.

Byombuden och deras respektive byar:

Ann Nilsson 0485-564175 Tjusby
Mia Johansson 0485-560244 Hagby o. Jämjö
Ann-Marie Larsson 0485-564188 Sörby Tall
Carina Kvarnström 0485-560279 Norra Gärdslösa
Conny Johansson 0485-564005       0730-933267 Norra Störlinge
Stina Sjöbäck 0485-560044       0722361607               Södra Gärdslösa
Ann-Marie Linåker 0485-564253 Lindby o. Lindby Tall
Maria Wiström 0485-560104 Österäng
Margareta Eriksson      0485-564189  Sörby
Lisbet Joelsson 0735465347 Övra Bägby, Rosenborg
Staffan Ohlsson 0485-564234 Södra Störlinge
Stellan Bjelkfors 0485-560222 Sättra o. Jordsläta
Ulla Bjelkfors 0722-249388 Högtomta

Eivor Olsson            0485-560036                                   Nedra Bägby, Runsberga

Förening:

Gärdslösa Hembygdsförening

Ändrad av: Gärdslösa Hembygdsförening (2019-09-03 19:41:58) Kontakta föreningen
Skapad av: Gärdslösa Hembygdsförening (2014-04-09 15:12:18) Kontakta föreningen