Föreningar och aktivitetscentra i socknen


Gärdslösa fornminnesförening

Gärdslösa Skytteförening

Gärdslösa Prästgård                                       www.gardslosaprastgard.se

Södra Gärdslösa kulturgrupp                        www.sodragardslosakulturgrupp.se

Störlinge Lantbruks- & Motormuseum        www.motormuseet.se

Tjusby Boulehall                                               www.olandsboulehall.se

Editerad av: Maria Jansson (2019-03-01 13:13:41)