Väderkvarnar


Föreningen äger ett stort antal kvarnar i socknen. Underhållet av dessa kostar en hel del pengar. Beskrivning över de olika kvarnarna kommer så småningom.

Hembygdsföreningen har under åren 2017 och 2018 renoverat några av de kvarnar som föreningen äger. Mera omfattande renoveringar som inneburit byte av gångås och vingar samt upprustning i övrigt har genomförts på de kvarnar som är belägna mitt emot Marells fastighet i södra delen av byn Störlinge.

Länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat projektstöd till renoveringen med pengar från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 som finansieras delvis av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Länsstyrelsen har även lämnat bidrag till kvarnrenoveringen från anslaget för kulturmiljövård"

Förening:

Gärdslösa Hembygdsförening

Skapad av: (2014-01-22 14:22:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gärdslösa Hembygdsförening (2019-02-28 12:29:28) Kontakta föreningen