Om oss

Gärdslösa Hembygdsförening startades 1956 och har sedan dess värnat om bygden, dess invånare och minnesmärken.

1956 bildades Gärdslösa Hembygdsförening med t.f. kyrkoherde Bror Ek som dess förste ordförande.

Föreningens uppgift är att "värna bygdens minnen av gammal materiell och andlig odling, verka för skyddande av den öländska landskapsbilden och dess naturminnesmärken, utforska hembygdens historia, väcka och stärka intresset för kännedomen om hembygden och dess traditioner".  

Jämjögården där vi håller till, som i ser här på bilderna, är belägen i byn Jämjö, mellan byarna Lindby och Sättra. Det är en kringbyggd gård. 

Gärdslösa hembygdsförening har 543 vuxna medlemmar och 32 barn, en hel del av dem är fritidsboende i socknen.

Föreningen omfattar Gärdslösa socken med byarna Hagby, Högtomta, Jordsläta, Jämjö, Lindby, Lindby Tall, Nedra Bägby, Norra Gärdslösa, Rosenborg, Runsberga, Störlinge, Sättra, Södra Gärdslösa, Sörby Tall, Tjusby, Österäng, Östra Sörby  och Övra Bägby.